Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp
Tư vấn tái cấu trúc
24/03/2017

Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp của VGS gồm có:  ► Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.

Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, VGS đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, bao gồm: ► Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp: tư […]

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

VGS cung cấp các dịch vụ hỗ Cheap Burberry Cashmere Scarf trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm:

Tư vấn huy động vốn

Phát hành cổ phiếu/trái phiếu ra công chúng VGS cung cấp dịch vụ trọn gói cho doanh nghiệp trong quá trình phát hành ra công chúng bao gồm tìm hiểu và đánh giá công ty, lập phương án phát hành, tiếp thị tới nhà đầu tư, lập phương án phân phối.

Dịch vụ Tư vấn M&A
22/03/2017

Dịch vụ Tư vấn mua bán, sáp nhập và thâu tóm doanh nghiệp của VGS gồm các bước:     •       Xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng sáp nhập/thâu tóm.