Báo Cáo Tài Chính
VGS công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018
VGS công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018
18/04/2018

VGS công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018 BCTC_quyI.pdf  

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017
VGS công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017
30/03/2018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017 CBTT_VGS_BCTC2017 CBTT_VGS_BCTLATTC2017

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV năm 2017
18/01/2018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV năm 2017 VGS_BCTC_quy4_2017

VGS Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017
17/10/2017

VGS Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017 BCTCquyIII_2017_signed

Vinaglobal Công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã soát xét tại ngày 30/06/2017
14/08/2017

Vinaglobal Công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã soát xét tại ngày 30/06/2017

Vinaglobal Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017

Vinaglobal Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017

Vinaglobal công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017
17/07/2017

Vinaglobal công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017 BCTC_Q2_2017

Vinaglobal công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2017
Vinaglobal công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2017
18/04/2017

Vinaglobal công bố thông Cheap Converse Shoes tin báo cáo tài chính quý I năm 2017

VGS Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại 31/12/2016
VGS Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại 31/12/2016
29/03/2017

VGS Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và báo cáo tỷ Cheap Vans Shoes lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại 31/12/2016

CBTT báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
17/10/2016

CBTT báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 và Quyết định bổ nhiệm KTT