Tạo ổ đĩa USB cài đặt Windows 10 bằng Media Creation Tool

Hướng Dẫn 10 tháng 10, 2020

Thực hiện theo các bước sau để tạo ổ đĩa USB mà bạn có thể sử dụng để cài đặt bản sao Windows 10 mới, thực hiện cài đặt sạch hoặc cài đặt lại Windows 10.

⏬ Tải xuống Media Creation Tool

Trước khi tải xuống Media Creation Tool, hãy đảm bảo rằng bạn có:

  • Kết nối internet.
  • Có đủ dung lượng lưu trữ trống trên máy tính, ổ đĩa USB hoặc ổ đĩa ngoài dành cho dữ liệu tải xuống.
  • Ổ đĩa USB có dung lượng ít nhất 8GB.

Truy cập trang Download Windows 10. Trong phần Create Windows 10 installation media, nhấp vào nút Download tool now để tải xuống Media Creation Tool.

⚙️ Tạo ổ đĩa USB cài đặt Windows 10

1️⃣ Khởi chạy tập tin MediaCreationToolXXXX.exe. Bạn cần phải là administrator để sử dụng Media Creation Tool.

2️⃣ Nhấp vào Accept để đồng ý với các điều khoản cấp phép.

3️⃣ Tại trang What do you want to do?, chọn Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC, sau đó nhấp vào nút Next.

4️⃣ Bỏ chọn tùy chọn Use the recommended options for this PC và đảm bảo các tùy chọn giống như hình dưới đây, sau đó nhấp vào nút Next.

5️⃣ Chọn USB flash drive, sau đó nhấp vào nút Next.

6️⃣ Chọn ổ đĩa USB từ danh sách Removable drives, sau đó nhấp vào nút Next. Nếu bạn không thấy ổ đĩa USB, hãy nhấp vào Refresh drive list.

7️⃣ Media Creation Tool sẽ tải về Windows 10 sau đó tạo ổ đĩa USB cài đặt Windows 10.

8️⃣ Khi bạn gặp trang Your USB flash drive is ready, nhấp vào nút Finish để hoàn tất quá trình tạo ổ đĩa USB cài đặt Windows 10.

Chúc bạn thành công 🎉

Tags

Phan Thành Lập

COO @ VGS & Co-founder @ Vietnam Gaming Setup

Tuyệt vời! Bạn vừa đăng ký thành công.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất checkout để có thể truy cập.
Chúc mừng! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bây giờ bạn có thể truy cập tất cả nội dung.