VGS ❤ Trần Toàn Hậu - VGS Wallpaper Pack

Hình Nền 3 tháng 7, 2020

📦 VGS Wallpaper Pack

Dự án cộng đồng VGS Wallpaper Pack từ designer Trần Toàn Hậu gồm 10 hình nền tuyệt đẹp về logo VGS với nhiều phong cách khác nhau.

Mỗi hình nền đều hỗ trợ các kích thước 4K (3840 x 2160), 2K (2560 x 1440) và Ultrawide (3440 x 1440).

🎁 Bonus

⏬ Tải về

Tải trọn bộ VGS Wallpaper Pack tại go.vgs.vn/tthvwp

Tags

Phan Thành Lập

COO @ VGS & Co-founder @ Vietnam Gaming Setup

Tuyệt vời! Bạn vừa đăng ký thành công.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất checkout để có thể truy cập.
Chúc mừng! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bây giờ bạn có thể truy cập tất cả nội dung.