Hệ Điều Hành

VGS Lumina hỗ trợ các hệ điều hành sau:

  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows 10 64-bit

Driver

Tải về Driver Pack của VGS Lumina 2021 tại đây.